Проект “Моята квалификация и мотивация”

Вторият ни проект от програмният период 2006-2013г. на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” бе проекта „Моята квалификация и мотивация”. Обучихме 78 души по професиите Оперативен счетоводител, Сътрудник в малък и среден бизнес, Офис-секретар и Продавач-консултант от гр. Шумен и гр.Върбица.

Описание на проекта

Предоставяне на възможност за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и за обучение по ключови компетентности на безработни лица регистрирани в Бюрата по труда. Мотивация и подкрепа на тези безработни лица, с цел повишаване на икономическата им активност за последващо включване на пазара на труда, повишаване на конкурентноспособността им чрез квалификация и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване.

Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2014

Дейности

Дейност 1 – Управление на проекта 1. Подготвителна дейност – сформиране на качествен и високоефективен екип, който да създаде организация за изпълнение на заложените в проекта дейности. Сформиране на групи от безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда, за провеждане на обученията по ПК и КК. 2. Изпълнение – дейности по управление на проекта(подготовка на отчети, избор на външни изпълнители и т.н.) и осигуряване на публичност и прозрачност. Ефективното и своевременно организиране, координиране, контрол и отчитане на цялостната дейност на проекта ще доведе до постигане на заложените цели.
Дейност 2 – Обучение по професионална квалификация (ПК) по част от професиите: „Оперативен счетоводител” – ІІІ степен ПК, „Продавач-консултант” – ІІ степен ПК Офис- секретар” – ІІ степен ПК, „Сътрудник в малък и среден бизнес”-ІІ степен ПК. Осигуряване на учебния процес с необходимите учебни материали, пособия и всички необходими ресурси. Обособяване на 6 групи по 13 души в група (78 общо), в квалификационен курс, дневна форма на обучение, с включена учебна практика. Обучението ще се проведе в гр.Шумен (52 души) за професиите: „Счетоводител” – 13 души; „Офис-секретар” – 13 души; „Продавач–консултант”– 13 души; „Сътрудник малък и среден бизнес” – 13 души; Обучението ще се проведе в гр.Върбица (26 души) за професиите: „Продавач – консултант” – 13 души; „Сътрудник малък и среден бизнес” – 13 души Обучението е сърцевината за постигането на крайната цел на проекта. От неговото качество зависи и устойчивостта на дейностите след приключване на проекта.
Дейност 3 – Обучение по ключови компетентности Работа с основни текстообработващи програми, работа с електронни таблици и изготвяне на презентации. Обучение за работа с бази данни, съхранение и управление на информация. Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията. Етика на общуване с електронни средства. Обособяване на 6 групи по 13 души в група (78 общо), в квалификационен курс, дневна форма на обучение, с включена учебна практика. Обучението ще се проведе в гр.Шумен за 52 души. Обучението ще се проведе в гр.Върбица за 26 души. Обучението е сърцевината за постигането на крайната цел на проекта. От неговото качество зависи и устойчивостта на дейностите след приключване на проекта.
Дейност 4 – Мотивационно обучение и изготвяне на индивидуални планове за професионално развитие Преподаване на техники за ефективна комуникация; Обучаване в основните изисквания за изготвяне на документи при кандидатстване за работа – CV (автобиография) и мотивационно писмо; Подготвяне на обучаваните за явяване на интервю/събеседване с работодател; Даване на насоки и изготвяне на план за търсене на работа и реализация на пазара на труда.

Стойност

Одобрен бюджет: 187 580 BGN
Общ бюджет: 147 923 BGN
БФП: 147 923 BGN
Общо изплатени средства: 147 915 BGN

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *