Заключителна пресконференция по проекта “Аз съм активен”

На 22.12.2017 в конферентната зала на хотел Контеса се проведе заключителната пресконференция по проекта “Аз съм активен”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020. На нея ръководителят на проекта г-жа Богданка Въчкова представи постигнатите резултати относно разписаните шест дейности по проекта, изпълнението на заложените общи и специфични цели на проекта, отчете допуснатите слабости и очерта бъдещи насоки за развитие на Центъра за професионално обучение БоБос като бенефициент на български и международни проекти. Този голям и сложен проект бе изпълнен от много участници-преподаватели, управляващ екип, партньора Трънчев ООД, фирми-подизпълнители, курсисти, сътрудници,  със продължителност 21 месеца при спазване на всички изисквания по отчетността, публичността и добрите практики на професионалното обучение. Резултатите са повече от добри – можем да кажем, че само в една от общо шест дейности не успяхме да постигнем заложените идентификатори.

Г-жа Въчкова благодари на всички, които положиха огромни усилия, не пестиха време и усилия, за да се осъществи този актуален и обществено значим за младежите от града и областта проект! 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *