Партньорите на “БоБос”

 • Бюро по труда гр. Шумен

bt_shumen

Съвместни проекти:

 • По програма “ФАР” (предприсъединителни фондове), период 2006-2007, проект „Алтернативна заетост“
 • Проект „Взех живота си в свои ръце“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от 08.03.2012 до 01.10.2013
 • Проект „Моята квалификация и мотивация“ от 16.04.2013 до 01.06.2014
 • Доставчик на обучения по схемите „Аз мога“ и „Аз мога повече“, период 2010-2014 година

 • “Трънчев” ООД

tranchev

Информация:

Фирмата се занимава с търговия на бързооборотни стоки в град Шумен от 1995 г. От 2003 г. става част от мултинационалната верига СВА. Към днешна дата във фирмата работят 550 човека, разпределени в 15 търговски обекта – девет, от които в град Шумен, един в град Дулово, три в град Търговище и новооткритите в гр. Варна; Администрация, Кухня и Логистична база.

Съвместни проекти:

 • „Аз съм активен” от 01.042016 до 31.12.2017 (текущ проект)
 • „Взех живота си в свои ръце” от 08.03.2012 до 01.10.2013
 • Схемата „Аз мога повече” Февруари-Април 2012

 • “Ал и Ко” АД гр. Шумен

al+ko_shumen

Информация:

Историята на фирмата е над двадесет годишна: Ал и Ко е регистрирана през 1995 г. в гр. Шумен със седалище гр. Шумен, ул. “Цветан Зангов” No 2.

Повече от сто и петдесет служители, като по-малко от осем процента от пресонала е управленски състав.

Четири основни сфери на дейност:

 • Търговия с гориво и смазочни материали на едро и дребно
 • Производство на калциеви смазки – шест вида греси
 • Внос и дистрибуция на автомобилни гуми
 • Специализиран транспорт – три автоцистерни, сертифицирани за транспорт на светли горива и две автоцистерни, сертифицирани за транспорт на  горива за отопление, (маркирани от Агенция Митници) и пет бордови автомобили за разнос на масла и метанови групи.

Съвместни проекти:

 • „Взех живота си в свои ръце” от 08.03.2012 до 01.10.2013
 • Схемата „Аз мога” 2010г.