За нас

IMG_6338

 

“В името на народа” – решение на Шуменския окръжен съд от 19.06.1990 г. за регистрация на ЕТ „БоБос-Богданка Въчкова”. Дейността започна с курсове по компютърна грамотност. В началото обучението включваше текстообработка и други приложение в операционната система DOS, която беше актуална за времето си. Бурното развитие на информационните технологии през 90-те години допринесе за масово разпространение на персонални компютри и интернет. Това поведе „БоБос“ да разшири предлаганите услуги с нови курсове и да промени модулите на курсовете си, за да задоволи изискванията на своите клиенти и на бизнеса за конкурентноспособни кадри.

Първият ни лиценз получихме от Министерството на труда и социалните грижи на 10.01.1996 год. Това положи основите на сътрудничеството ни с Бюро по труда Шумен, Преслав и Нови Пазар за обучение на регистрирани безработни лица от града и околните села.

Стартираха курсове по счетоводство, езикови курсове (английски, немски, италиански и др.) и курсове за деца и младежи. В крак с бързото развитие на технологиите, център „БоБос“ винаги е разполагал със съвременна техника и материална база – ключови изисквания както за „БоБос“, така и за реализацията на много хора от Шуменска област участвали в различни курсове на обучение. Преподавателският екип винаги е бил от специалисти-практици, всеки достигнал високи постижения в своята област и прилагащи съвременни методи на обучение на възрастни безработни и трудово заети лица.

Реформата в професионалното образование през 2003 год. се отрази на нас като получихме лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение (номер №200312085-15.11.2003) същата година като център за професионално обучение. Лицензирани бяха 10 професии с икономическо направление.

Първият проект „Алтернативна заетост” по програма ФАР на Европейския съюз изпълнихме 2006-2007 год. Обучихме 50 души по професията Икономист-мениджър в отраслите медопроизводство, млекопреработване и билкопреработване.

Включихме се в Оперативната програма Развитие на човешките ресурси програмен период 2006-2013 год. с първия си проект „Взех живата си в свои ръце” 2012-2013 год. Обучихме 52 души в професията Продавач-консултант, след което осигурихме заетост за период от 3 месеца за всеки курсист при партньорите-работодадети Трънчев ООД, Ал+Ко и ЕГЕ груп. След приключване на проекта 10 души останаха на постоянна работа на своето работно място.

Вторият ни проект от този програмен период бе проекта „Моята квалификация и мотивация”. Обучихме 78 души по професиите Оперативен счетоводител, Сътрудник в малък и среден бизнес, Офис-секретар и Продавач-консултант от гр. Шумен и гр.Върбица.

През 2010 год. сключихме Споразумение с Агенцията по заетостта за обучение по ключови компетентности Общуване с чужди езици Английски език и Дигитална компетентност по схемите „Аз мога” и „Аз мога повече”. Бяхме включени в списъка на доставчиците на обучения по посочените ключови компетентности. В продължение на 5 години обучихме по ваучерната система трудово заети лица повече от 350 на брой от гр.Шумен и региона.

През новия програмен период 2014-2020 год. на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, кандидатствахме електронно и бяхме одобрени за финансиране на проекта „Аз съм активен”, чието изпълнение е с продължителност в периода 01.04.2016 – 31.12.2017 год. Партньор по проекта ни е Трънчев ООД. Ще бъдат обучени 48 души по професиите Продавач-консултант и Офис-секретар и настанени за работа в търговските обекти на партньора. От 2006 год. разполагаме със собствена база-учебна зала и офис, намираща се в първата в Шумен бизнес сграда, климатизирана, съвременно оборудвана и обзаведена.

Екипът от преподаватели използва съвременни методи за обучение на своите курсисти, непрекъснато се развиват и усъвършенстват професионално като преминават курсове за обучение на обучители, самоосъвършентсват се и винаги гонят високите критерии на бизнес средата.

 

dipl3

Информация и контакт с нас